Back to top

Onze denkwijze

Wij maken onze eigen realiteit

Als mens hebben wij de unieke eigenschap om betekenis te geven aan onszelf en onze omgeving. In het dagelijks leven praten wij daarover met elkaar en creëren we zelf een (sociale) werkelijkheid die ons doen en laten bepaalt. 

Realiteit gevat in ervaringen

Door met elkaar te praten komt onze werkelijkheid tot stand. Het delen van kennis en ervaringen is één van de belangrijkste manieren om onze eigen realiteit te construeren. We doen het continu.

We doen het samen

Onze werkelijkheid ontstaat in interactie: we delen en onderhandelen aan één stuk over dat wat we zien en wat dat voor ons betekent. Binnen bepaalde grenzen kunnen we onze realiteit zelf vormgeven. Samen maken wij onze werkelijkheid!

Onze dagelijkse ervaringen en de verhalen die wij elkaar vertellen, bepalen hoe wij de werkelijkheid zien. Er ligt een enorm potentieel voor het oprapen als we deze verhalen durven in te zetten voor beter begrip en verandering

Gerben Bruins

afbeelding delen verhalen narratief onderzoek

Dit is wat we doen

Participatief narratief actieonderzoek wordt ingezet bij complexe maatschappelijke en organisatorische uitdagingen. Als bij het onderzoek de interactie tussen mensen een essentiële rol speelt, dan is participatief narratief actieonderzoek een juiste keuze om nieuwe informatie naar boven te krijgen. Daarnaast past dit type onderzoek goed als je een zo breed mogelijke groep wilt betrekken bij het initiëren en verder brengen van verandering binnen een netwerk of organisatie. Voorbeelden zijn buurten, gemeenschappen, gemeenten of andere organisaties.

Bij complexe sociale vraagstukken... gericht op verandering

afbeelding gezamenlijk betekenis geven aan verhalen

 

Sociale innovatie - Systeeminnovatie - Inclusief denken - Samenwerkingsvraagstukken - Waarde creatie - Initiatief van onderaf stimuleren - Aanbod afstemmen op doelgroepen - Begrijpen wat mensen beweegt - Leren van gebeurtenissen uit het verleden - Benutten van onbewuste kennis - Komen tot nieuwe inzichten

Vertel jouw verhaal

Verandering begint met een goed verhaal. En een kop koffie of thee.

Meer weten of een vraag aan de Vertelmaatschappij? We horen ook graag wat jou beweegt. Met welk vraagstuk jouw organisatie aan het worstelen is. 

De volgende stap? Vertel hieronder waar jij het graag met de Vertelmaatschappij over zou willen hebben in een eerste gesprek. 

Laat je contactgegevens achter om een afspraak te maken en te verkennen waar wij samen het verschil kunnen maken.