Vertelmaatschappij

Meer waarde creëren

De wereld om ons heen is continu in verandering. Steeds meer organisaties ervaren dit. Om relevant te blijven is meer nodig dan sturen op cijfers en harde feiten.

Gebruik de ervaringskennis van mensen als bron voor duurzame maatschappelijke en organisatie ontwikkeling. Stel het verhaal centraal.

Foto door Martin Sanchez

Vertel

De Vertelmaatschappij stelt het persoonlijke verhaal van mensen centraal.

Wij zien iedereen als mens. Geen labels, geen hokjes, geen nummertje.

Ieder mens heeft zijn of haar eigen ervaring en eigen verhaal. Dat verhaal mag er zijn en is van onschatbare waarde.

Vertel me meer

Luister

Wij helpen groepen mensen en organisaties om daadwerkelijk te luisteren.

Naar de individuele ervaring. En naar de 'grote verhalen' achter al deze ervaringen.

Op die manier brengen we perspectieven samen, kweken we begrip en helpen we bij het ontwikkelen en creëren van nieuwe oplossingen voor hedendaagse uitdagingen.

Vertel me meer

Collectieve intelligentie

Mensen weten vaak meer dan je denkt (en dan ze zelf denken). Zij ervaren wat organisaties voor hen doen. Ze hebben ervaringskennis. Breng dit bij elkaar en je krijgt een bron van collectieve intelligentie.

Gebruik de collectieve intelligentie van mensen om verder te komen als organisatie.

Foto door Patrick Baum

De juiste vragen

De Vertelmaatschappij stelt de juiste vragen. Vragen die mensen en organisaties op een andere, mensgerichte, manier laten nadenken over de uitdagingen waar zij voor staan. Vragen die je in een organisatie niet altijd zomaar kan stellen.

Dat wil ik ook!

Echt weten

Wij geloven dat er al voldoende gemeten wordt. Wij helpen organisaties om voorbij de hokjes, labels en nummers te kijken. Wij zoeken de diversiteit, de verschillende perspectieven en de grote verhalen die mensen drijven.

Dat wil ik ook!

Grootschalig luisteren

Eén individuele ervaring is waardevol en kan het verschil maken. Maar tientallen, honderden of duizenden ervaringen, stellen je als organisatie in staat om in contact te blijven met de wereld om je heen.

Begin met grootschalig luisteren om in contact te blijven met de wereld om u heen.

Foto door Max Boettinger

Creëer samen

De aanpak van de Vertelmaatschappij is participatief. We werken nadrukkelijk samen met opdrachtgever én doelgroep om zoveel mogelijk waarde uit het traject te halen.

Dat wil ik ook!

Mix en match

We hebben veel ervaring met verschillende manieren om verhalen en ervaringen op te halen, te delen en ermee aan de slag te gaan. Hierbij combineren we wetenschappelijke theorie, praktijkervaring en een creatieve blik om de juiste aanpak voor een probleem te formuleren.

Dat wil ik ook!

Narratief onderzoek

Participatief Narratief Onderzoek is een innovatieve onderzoeksmethode die op internationale schaal ingezet wordt. Centraal staan de individuele ervaringen van mensen. Deze kunnen op kleine én zeer grote schaal worden verzameld.

Door op zoek te gaan naar betekenisvolle patronen, creëren we nieuwe perspectieven op een vraagstuk. De basis voor verandering.

Foto door Christopher Jenseth

Producten

Demo

Van proberen kan je leren

Beleef de kracht van verhalen en collectieve intelligentie in een informele setting.

We verzorgen graag een workshop rondom één onderdeel van het Vertelmaatschappij-traject: vertellen, luisteren of betekenisgeving.

Hiervoor heb je geen specifieke vraag nodig, alleen de behoefte om kennis te maken met de kracht van verhalen.

Snelle scan

Leren door te doen

Een quickscan op een inhoudelijk thema, samenwerking of interactie.

Je wil met je team verdieping aanbrengen op een inhoudelijk thema waar jullie mee worstelen. Of op het gebied van samenwerking en interactie.

In een intensief kortdurend ontwikkeltraject ga je met een groep (team, vrijwilligersclub, afdeling) aan de slag met een thema. Samen onderzoeken we dit thema vanuit de individuele ervaringen. We stimuleren het delen van eigen persoonlijke ervaringen en werken toe naar inzichten of concrete oplossingsrichtingen.

Diepe duik

Leren door te onderzoeken

Meer inzicht in de beleving van je doelgroep, medewerkers of community.

Narratief onderzoek. Je wil meer inzicht in de beleving van je doelgroep, medewerkers of community. Je weet, of voelt, dat je organisatie niet echt verder komt in haar ontwikkeling, maar je kan er niet echt de vinger op leggen.

De focus ligt op het vergaren van diepe gedeelde inzichten. In de diepe duik ligt de nadruk op een specifiek thema of aandachtgebied, bijvoorbeeld samenwerking, betrokkenheid, leiderschap of klantgerichtheid. We halen grootschalig ervaringen op, gaan samen met betrokkenen op zoek naar rode draden, verschillende perspectieven en 'deep stories'.

Vinger aan de pols

Continu leren

Monitor de impact en gevolgen van je ontwikkeltraject door middel van narratief onderzoek.

Continu narratief onderzoek. Je bent bezig met een ontwikkeltraject en wil de impact en gevolgen ervan monitoren zonder in het regime van 'meten is weten' te vervallen.

We richten ons op het creëren van een continue stroom van ervaringen over het ontwikkeltraject, programma of beleidsterrein. Met het verhalendashboard kan hiermee continu gemonitord worden hoeveel en welk type verhalen binnen komen.

Met de 'vinger aan de pols' creëren we feedback loops waarmee je ontwikkeltraject continu aangepast kan worden aan de sociale context.

Sociaal ontwerp

Leren door te ontwikkelen

Ontwerp van producten en diensten vanuit de diepere behoeften van én samen met je klant.

Service en social design. Je houdt je bezig met het ontwerpen van producten, diensten, locaties of programma’s en je dit wil doen samen met en vanuit de diepere behoeften van de mensen waar je het voor doet.

We ontwerpen een gefaseerd en op maat gemaakt ontwikkeltraject. Samen met alle betrokkenen doorlopen we alle fasen van een ‘narrative design’ traject en ontwikkelen we één of meerdere proposities die de tegemoet komen aan jouw doelstellingen én de behoeften van de mensen die ermee in aanraking komen.

Kennisoverdracht

Leren van anderen

Kennismanagement, maar dan anders. Leg ervaringskennis vast binnen je organisatie.

Door verloop in de organisatie lekt waardevolle kennis en ervaring weg. Je wil deze ervaringskennis zo veel mogelijk beschikbaar houden voor de organisatie, zonder te vervallen in eindeloze manuals en beschrijvingen.

De meest natuurlijke manier om kennis over te dragen is door het delen van ervaringen op het moment dat er behoefte aan is. Wij ontwerpen een digitale ecologie waarin kennis in de vorm van ervaringen kan worden vastgelegd én op een intuïtieve wijze weer ter beschikking komt van de organisatie.

Vertelplatform

Input voor leren

Grootschalig ervaringen delen vergt een uitgekiende strategie met online en offline middelen.

Wij ontwikkelden een toegankelijk en aantrekkelijk platform om grootschalig verhalen en ervaringen mee op te halen. Het platform stelt het verhaal centraal. Vervolgens kan de verteller enkele vragen over het verhaal en over zichzelf beantwoorden. De verhalen komen in een database terecht. De database kan vervolgens gebruikt worden om verhalen te analyseren en om de verhalen op een website of dashboard ter beschikking te stellen.

Emoni

Leren door directe feedback

Een instrument om verhalen te verzamelen én real-time inzichtelijk te maken op managementniveau.

Emoni stelt verandermanagers in staat de impact van hun handelen op individueel en organisatieniveau in kaart te brengen. Op welke vlakken zijn we succesvol en op welke vlakken minder? En welke verhalen schuilen daarachter? Op welke onderwerpen zit energie in deze organisatie?

Tegelijkertijd draagt Emoni bij aan de reflectie op interventies door de mensen die het betreft.

Het abonnementsmodel stelt u in staat om Emoni zelfstandig en naar eigen inzicht in te zetten. Meer weten? Neem contact op.

Projecten

Leusden Vertelt

Gemeente Leusden

Logo Leusden Vertelt

Een grootschalig narratief onderzoek naar de beleving van saamhorigheid in de Gemeente Leusden.

Het versterken van saamhorigheid is één van de vier pijlers van het beleidskader sociaal domein van de Gemeente Leusden. Maar wat betekent saamhorigheid voor de inwoners van Leusden? En hoe kan de gemeente hieraan bijdragen?

Voor dit traject de eerste drie fasen van een narratief onderzoek doorlopen. Samen met maatschappelijke partijen heeft de Vertelmaatschappij in de Definitiefase een grootschalig narratief onderzoek ontworpen en opgezet onder de noemer Leusden Vertelt.

In de Vertellen&Luisteren-fase zijn 175 verhalen over saamhorigheid verzameld op verschillende manieren: via het online platform van de Vertelmaatschappij (uvertelt.nu), ambtenaren gingen zelf op pad naar sleutellocaties, er zijn enkele verhalentafels georganiseerd én er zijn studenten langs de deuren gegaan. Alles erop gericht om zoveel mogelijk mensen aan de praat te krijgen.

In de Betekenisgeven&Leren-fase is een volledige narratieve catalyse uitgevoerd door de Vertelmaatschappij, is er een meedenkworkshop georganiseerd voor inwoners, raadsleden en ambtenaren én is er uiteindelijk een infographic van het proces gemaakt.

Meer weten? Neem contact op.

Werken met Netwerken

Gemeente Amersfoort

Logo Gemeente Amersfoort

Een narratieve evaluatie van een training voor burgers en professionals.

De training Werken met Netwerken levert voor zowel burgers als ambtenaren inzichten en instrumenten om beter samen te werken. Maar wat betekent de training voor de deelnemers? En waar is verder nog behoefte aan? In dit participatieve narratieve onderzoek hebben we deze vragen samen met de deelnemers aan de trainingen verder verkend.

Voor meer informatie, download hier het volledige verslag.

Proeve van narratief onderzoek

Bureau Regio Amersfoort

Logo Bureau Regio Amersfoort

Een workshop om de kracht van narratief onderzoek te demonstreren voor ambtenaren in regionaal verband.

Aan de hand van een bestaande set verhalen heeft de Vertelmaatschappij ambtenaren uit verschillende gemeenten in de Regio Amersfoort kennis laten maken met de kracht van narratief onderzoek.

Meet Je Stad

Burgerwetenschap & klimaatverhalen

Logo Meet je Stad

Een burgerwetenschapsproject waarbij inwoners van Amersfoort zelf onderzoek doen naar het klimaat in de eigen leefomgeving.

Door zelf meetinstrumenten te bouwen en floraobservaties te doen. Maar ook door verhalen en ervaringen van Amersfoorters met het klimaat in de eigen leefomgeving te verzamelen. Iedereen kan zijn of haar verhaal met het klimaat in de eigen leefomgeving achterlaten.

Wat beweegt mensen en wat juist niet? Waar lopen inwoners van Amersfoort tegenaan? Op welke manier komen mensen in aanraking met het klimaat in de eigen leefomgeving? Wat merken zij van het klimaat of de gevolgen van klimaatverandering in de eigen leefomgeving?

De Vertelmaatschappij is mede-initiatiefnemer van Meet Je Stad en ondersteunt burgerwetenschappers bij het onderzoeksproces. Zie ook de website van Meet je Stad of bekijk de verhalen op het dashboard.

Dag van de Democratie

Gemeente Amersfoort

Logo Dag van de Democratie

Een pop-up Vertelkamer waar burgers in gesprek gingen met raadsleden tijdens de Dag van de Democratie 2016.

Voor de Dag van de Democratie 2016 organiseerde de Vertelmaatschappij, in opdracht van de griffie van de Gemeente Amersfoort, een pop-up Vertelkamer op de Varkensmarkt in Amersfoort. Amersfoorters konden op de Dag van de Democratie in een leuke setting persoonlijk in gesprek gaan met Raadsleden, een wethouder en de burgermeester.

De Vertelmaatschappij zorgde voor de creatieve setting: een huiskamer opgebouwd uit 2e hands artikelen van de kringloopwinkel Emmaus Amersfoort. Ook stimuleerde de Vertelmaatschappij het open gesprek door een mini-introductie, gericht op een open en luisterende houding, van de raadsleden, wethouder en burgermeester. En om onverwachtse gesprekken te stimuleren heeft de Vertelmaatschappij speciaal voor de gelegenheid een ‘verhalenbekje’ ontwikkeld met prikkelende vragen.

Participatie bij de Hogeweg Binnen

Gemeente Amersfoort

Logo Gemeente Amersfoort

Een narratieve evaluatie van ervaringen met een participatietraject van burgers en ambtenaren.

Aan -en omwonenden van de Hogeweg Binnen kregen een belangrijke stem tijdens de herinrichting van deze belangrijke toegangsweg tot Amersfoort. Maar hoe hebben de deelnemers dit traject zelf beleefd? Een onderzoek met verrassende uitkomsten voor de opdrachtgever.

Voor meer informatie, download hier het volledige verslag.

Spagaat van de Raad

Bureau Regio Amersfoort

Logo Bureau Regio Amersfoort

Een workshop om de meerwaarde van narratief onderzoek bij kennisoverdracht te demonstreren.

De Vertelmaatschappij verzorgde op verzoek een workshop voor professionals en griffiers die te maken hebben met regionale samenwerking. De workshop was gericht op de vraag hoe narratief onderzoek bij kan dragen aan de kennisoverdracht tussen oud raadsleden en nieuwe raadsleden.

Het Netwerk Regionaal Samenwerken is een initiatief van de VNG en wordt gedragen door de betrokken gemeenten.

Klik hier voor een beeld van de gehele dag.

Dag van de Duurzaamheid

Gemeente Amersfoort

Logo Dag van de Duurzaamheid

Ideeën voor de toekomst gebaseerd op ervaringen met duurzaamheid tijdens de Dag van de Democratie 2015.

In het kader van de 'Dag van de Duurzaamheid' worden er in oktober 2015 in Amersfoort een week lang bijeenkomsten georganiseerd. Een unieke gelegenheid om kennis en ervaring van mensen die actief betrokken en geïnteresseerd zijn in duurzaamheid, te verzamelen en daarvan te leren.

De Vertelmaatschappij verzamelde in de week van de 'Dag van de Duurzaamheid' zo veel mogelijk ervaringen. Deze zijn door bezoekers opgeschreven op een speciaal ontwikkeld vertelformulier. Op de slotbijeenkomst organiseerde de Vertelmaatschappij een workshop waarbij alle aanwezigen meegenomen werden in de verhalenwereld en waarin toegewerkt werd naar ideeën voor de toekomst.

Klik hier voor een terugkoppeling van dit traject.

Partners

Nieuwsbrief

Als je druk bent met projecten, komen alle goede ideeën die daar niets mee te maken hebben vaak niet tot hun recht. Aldus ontstond deze nieuwsbrief.

We breken graag jouw week met verdieping, eigen ervaringen, nieuwe perspectieven en inspiratie waar óns hart sneller van gaat kloppen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maximaal 2 keer per maand op woensdag (tijdens de lunch) nieuwe brandstof om weer even vooruit te kunnen.

Ja, ik schrijf me in!

Contact