Vertelmaatschappij

Meer waarde creëren

De wereld om ons heen is continu in verandering. Steeds meer organisaties ervaren dit. Om relevant te blijven is meer nodig dan sturen op cijfers en harde feiten.

Gebruik de ervaringskennis van mensen als bron voor duurzame maatschappelijke en organisatie ontwikkeling. Stel het verhaal centraal.

Foto door Martin Sanchez

Vertel

De Vertelmaatschappij stelt het persoonlijke verhaal van mensen centraal.

Wij zien iedereen als mens. Geen labels, geen hokjes, geen nummertje.

Ieder mens heeft zijn of haar eigen ervaring en eigen verhaal. Dat verhaal mag er zijn en is van onschatbare waarde.

Vertel me meer

Luister

Wij helpen groepen mensen en organisaties om daadwerkelijk te luisteren.

Naar de individuele ervaring. En naar de 'grote verhalen' achter al deze ervaringen.

Op die manier brengen we perspectieven samen, kweken we begrip en helpen we bij het ontwikkelen en creëren van nieuwe oplossingen voor hedendaagse uitdagingen.

Vertel me meer

Collectieve intelligentie

Mensen weten vaak meer dan je denkt (en dan ze zelf denken). Zij ervaren wat organisaties voor hen doen. Ze hebben ervaringskennis. Breng dit bij elkaar en je krijgt een bron van collectieve intelligentie.

Gebruik de collectieve intelligentie van mensen om verder te komen als organisatie.

Foto door Patrick Baum

De juiste vragen

De Vertelmaatschappij stelt de juiste vragen. Vragen die mensen en organisaties op een andere, mensgerichte, manier laten nadenken over de uitdagingen waar zij voor staan. Vragen die je in een organisatie niet altijd zomaar kan stellen.

Dat wil ik ook!

Echt weten

Wij geloven dat er al voldoende gemeten wordt. Wij helpen organisaties om voorbij de hokjes, labels en nummers te kijken. Wij zoeken de diversiteit, de verschillende perspectieven en de grote verhalen die mensen drijven.

Dat wil ik ook!

Grootschalig luisteren

Eén individuele ervaring is waardevol en kan het verschil maken. Maar tientallen, honderden of duizenden ervaringen, stellen je als organisatie in staat om in contact te blijven met de wereld om je heen.

Begin met grootschalig luisteren om in contact te blijven met de wereld om u heen.

Foto door Max Boettinger

Creëer samen

De aanpak van de Vertelmaatschappij is participatief. We werken nadrukkelijk samen met opdrachtgever én doelgroep om zoveel mogelijk waarde uit het traject te halen.

Dat wil ik ook!

Mix en match

We hebben veel ervaring met verschillende manieren om verhalen en ervaringen op te halen, te delen en ermee aan de slag te gaan. Hierbij combineren we wetenschappelijke theorie, praktijkervaring en een creatieve blik om de juiste aanpak voor een probleem te formuleren.

Dat wil ik ook!

Narratief onderzoek

Participatief Narratief Onderzoek is een innovatieve onderzoeksmethode die op internationale schaal ingezet wordt. Centraal staan de individuele ervaringen van mensen. Deze kunnen op kleine én zeer grote schaal worden verzameld.

Door op zoek te gaan naar betekenisvolle patronen, creëren we nieuwe perspectieven op een vraagstuk. De basis voor verandering.

Foto door Christopher Jenseth

Demo

Van proberen kan je leren

Beleef de kracht van verhalen en collectieve intelligentie in een informele setting.

We verzorgen graag een workshop rondom één onderdeel van het Vertelmaatschappij-traject: vertellen, luisteren of betekenisgeving.

Hiervoor heb je geen specifieke vraag nodig, alleen de behoefte om kennis te maken met de kracht van verhalen.

Snelle scan

Leren door te doen

Een quickscan op een inhoudelijk thema, samenwerking of interactie.

Je wil met je team verdieping aanbrengen op een inhoudelijk thema waar jullie mee worstelen. Of op het gebied van samenwerking en interactie.

In een intensief kortdurend ontwikkeltraject ga je met een groep (team, vrijwilligersclub, afdeling) aan de slag met een thema. Samen onderzoeken we dit thema vanuit de individuele ervaringen. We stimuleren het delen van eigen persoonlijke ervaringen en werken toe naar inzichten of concrete oplossingsrichtingen.

Diepe duik

Leren door te onderzoeken

Meer inzicht in de beleving van je doelgroep, medewerkers of community.

Narratief onderzoek. Je wil meer inzicht in de beleving van je doelgroep, medewerkers of community. Je weet, of voelt, dat je organisatie niet echt verder komt in haar ontwikkeling, maar je kan er niet echt de vinger op leggen.

De focus ligt op het vergaren van diepe gedeelde inzichten. In de diepe duik ligt de nadruk op een specifiek thema of aandachtgebied, bijvoorbeeld samenwerking, betrokkenheid, leiderschap of klantgerichtheid. We halen grootschalig ervaringen op, gaan samen met betrokkenen op zoek naar rode draden, verschillende perspectieven en 'deep stories'.

Vinger aan de pols

Continu leren

Monitor de impact en gevolgen van je ontwikkeltraject door middel van narratief onderzoek.

Continu narratief onderzoek. Je bent bezig met een ontwikkeltraject en wil de impact en gevolgen ervan monitoren zonder in het regime van 'meten is weten' te vervallen.

We richten ons op het creëren van een continue stroom van ervaringen over het ontwikkeltraject, programma of beleidsterrein. Met het verhalendashboard kan hiermee continu gemonitord worden hoeveel en welk type verhalen binnen komen.

Met de 'vinger aan de pols' creëren we feedback loops waarmee je ontwikkeltraject continu aangepast kan worden aan de sociale context.

Sociaal ontwerp

Leren door te ontwikkelen

Ontwerp van producten en diensten vanuit de diepere behoeften van én samen met je klant.

Service en social design. Je houdt je bezig met het ontwerpen van producten, diensten, locaties of programma’s en je dit wil doen samen met en vanuit de diepere behoeften van de mensen waar je het voor doet.

We ontwerpen een gefaseerd en op maat gemaakt ontwikkeltraject. Samen met alle betrokkenen doorlopen we alle fasen van een ‘narrative design’ traject en ontwikkelen we één of meerdere proposities die de tegemoet komen aan jouw doelstellingen én de behoeften van de mensen die ermee in aanraking komen.

Kennisoverdracht

Leren van anderen

Kennismanagement, maar dan anders. Leg ervaringskennis vast binnen je organisatie.

Door verloop in de organisatie lekt waardevolle kennis en ervaring weg. Je wil deze ervaringskennis zo veel mogelijk beschikbaar houden voor de organisatie, zonder te vervallen in eindeloze manuals en beschrijvingen.

De meest natuurlijke manier om kennis over te dragen is door het delen van ervaringen op het moment dat er behoefte aan is. Wij ontwerpen een digitale ecologie waarin kennis in de vorm van ervaringen kan worden vastgelegd én op een intuïtieve wijze weer ter beschikking komt van de organisatie.

Vertelplatform

Input voor leren

Grootschalig ervaringen delen vergt een uitgekiende strategie met online en offline middelen.

Wij ontwikkelden een toegankelijk en aantrekkelijk platform om grootschalig verhalen en ervaringen mee op te halen. Het platform stelt het verhaal centraal. Vervolgens kan de verteller enkele vragen over het verhaal en over zichzelf beantwoorden. De verhalen komen in een database terecht. De database kan vervolgens gebruikt worden om verhalen te analyseren en om de verhalen op een website of dashboard ter beschikking te stellen.

Verhalendashboard

Inzicht in leren

Wat doe je met honderden verhalen als je geen tijd hebt om ze allemaal te lezen?

Heel simpel: met een verhalendashboard waarmee je als bestuurder continu in beeld hebt welke verhalen er verteld worden.

Contact